- 7% cơ sở đúc nhôm buôn ma thuột not rated 7.000.000 6.500.000 Mua hàng