VietZ

Logo vietZ
Logo vietZ

VietZ Group

VietZ được thành lập từ 2015.

Ngành nghề đầu tiên mà VietZ đi vào kinh doanh là : May đồng phục.

VietZ kinh doanh trong những Lĩnh Vực Nào ?

VietZ Group đang hoạt động kinh doanh trong 1 số lĩnh vực ngành nghề như :

 

Tiêu chí kinh doanh

⭐⭐⭐⭐⭐ Save and effective⭐⭐⭐⭐⭐

VietZ mở rộng hợp tác kinh tế

VietZ có xu hướng hợp tác với mọi đơn vị có nhu cầu liên kết trao đổi công việc, khách hàng !